What's on

Steun Paradiso met een donatie

Wil je Paradiso financieel steunen? Alle donaties zijn meer dan welkom. Met je donatie draag je bij aan een toekomstbestendig Paradiso en maak je het Paradiso mogelijk om diverse projecten te realiseren, met als voornaamste uitgangspunt: talentontwikkeling.

Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Paradiso is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Paradiso is daarmee vrijgesteld van belasting over alle verkrijgingen uit schenkingen en testamentaire bepalingen. Donateurs van Paradiso profiteren bovendien van belastingvoordelen, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Schenken?

Voor schenkingen kun je gebruik maken van NL36 RABO 0393 7646 99 t.a.v. Stichting Paradiso Amsterdam, o.v.v. “Donatie”. Heb je een SWIFT-code nodig? Dat is RABONL2U.

Wil je meer informatie over doneren aan Paradiso, het ambassadeurschap of nalaten aan Paradiso? Neem contact op met Ben van der Meulen van Paradiso om de mogelijkheden te bespreken, dit kan per e-mail via [email protected] of telefonisch via 020 - 626 4521.