Programma
Paradiso

Lezing van Joop den Uyl; Bhagwan debat 'De uitweg uit onze smart' m.m.v. Jan Foudraine en Huub Oosterhuis

Lezing van Joop den Uyl; Bhagwan debat 'De uitweg uit onze smart' m.m.v. Jan Foudraine en Huub Oosterhuis

zondag 3 mei 1981

zondag 3 mei 1981

Tijdens de verkiezingsstrijd benaderde Huib Schreurs, de toenmalig politiek leider van de PvdA, Den Uyl met het verzoek of hij een soort Fidel Castro-achtige toespraak kon houden van een uur of negen. ‘’Tegen de stroom in’’ luidde de titel van de 2,5 uur durende lezing die Den Uyl hield op 3 mei 1981. Tijdens zijn rede schetste Den Uyl een beeld, waarin Nieuw Rechts angstwekkende vormen aannam in de politiek van de jaren zeventig. Met als boodschap het activeren van de politiek op links. Door deze lezing werd Den Uyl daarna nog vaak afgeschilderd als het voorbeeld van de bevlogen en inspirerende leider.

‘’Verkiezingen in krisistijd: tegen de stroom in. Op 26 mei wordt de Nederlandse kiezer om een uitspraak gevraagd over het beleid van het kabinet Van Agt-Wiegel. Maar dat niet alleen. Die uitspraak wordt gevraagd in een tijd, die een toenemende afkeer van de politiek in het algemeen te zien geeft. Niet te ontkennen valt immers dat de politiek, de politieke partijen, zijn aangevreten door het algemeen gevoel van moedeloosheid dat zich van veel mensen meester lijkt te hebben gemaakt. Men vraagt zich af of het wel zin heeft om et stemmen; velen zijn op dit  moment van plan het stemhokje te mijden. Er heeft een ongeloof in de mogelijkheid dat de politiek oplossingen kan aandragen voor de maatschappelijke krisis die zich allerwegen aandient. Dat verwijt moeten alle grote politieke partijen zich aantrekken. Zonder overdrijving kan worden gesteld dat de ontpolitisering, de ontmoediging een uitdrukking zijn van een toenemende a-demokratische, soms zelfs anti-demokratische sfeer in ons land.’’

Paradiso Programme

Programma