Paradiso

Internationale dag tegen racisme met o.a. Frank Boeyen en Fabiola / American Rhythm and Soul Festival met Solomon Burke, Neville Brothers, Irma Thomas, Johnny Adams

Internationale dag tegen racisme met o.a. Frank Boeyen en Fabiola / American Rhythm and Soul Festival met Solomon Burke, Neville Brothers, Irma Thomas, Johnny Adams

20 Mar 1987

20 Mar 1987

Paradiso Programme

Programma