Woensdag 25 november 2015

Jimmy Wales over: Wikipedia and Governance

tickets

Voorverkoop vanaf 8 augustus


Aanvang 11.00 uur

Zaal open 10.30 uur

Entree 10,- incl. daglidmaatschap

Studenten 5,- incl. daglidmaatschap


De Erasmusprijs 2015 is toegekend aan Wikipedia voor het bevorderen van de verspreiding van kennis door middel van een zeer uitgebreide, voor iedereen toegankelijke encyclopedie. Deze ochtend spreekt medeoprichter Jimmy Wales. Wikipedia is een van de weinige initiatieven waarin het revolutionaire ideaal van de vrije uitwisseling van kennis tot op de dag van vandaag bewaarheid is geworden, en behouden is gebleven. Maar er is ook kritiek, vragen die deze ochtend ook aan bod komen:

Hoe moeten we omgaan met Wikipedia als cultureel naslagwerk én bron van controverse?

Als haar artikelen een meerderheidsperspectief vertegenwoordigen, kan Wikipedia dan wel een betrouwbare bron voor correcte informatie zijn?

Als iedereen kan bijdragen aan Wikipedia, hoe voorkom je dan activisme, specialismen en ideologische vertekening?

Kan Wikipedia de kennis en informatie van de hele wereld bestrijken met een redactie die voornamelijk uit blanke mannen bestaat?

Wikipedia bevat meer dan 34 miljoen artikelen in 288 verschillende talen (cijfers van februari 2015) en wordt geheel door vrijwilligers beheerd en geschreven. Alle inhoudelijke pagina’s van Wikipedia kunnen door iedere willekeurige bezoeker bewerkt worden. Het grote voordeel daarvan is dat Wikipedia zeer snel bijgewerkt is, zeker daar waar het actuele informatie betreft. Kenmerkend is bovendien dat de inhoud grotendeels rechtenvrij is en iedereen vrij is om de tekst, beeld en andere media te verspreiden en/of te wijzigen en niemand de toegang tot de inhoud kan worden onthouden. De naam, website en de servers waarop deze draait zijn eigendom van de stichting Wikimedia Foundation, die ongeveer honderdvijftig betaalde medewerkers heeft en bijna uitsluitend leeft van donaties.

Jimmy Wales studeerde economie aan de Auburn University en de University of Alabama. Hij werd toegelaten tot het promotietraject op Indiana University, maar besloot in Chicago te gaan werken als optiehandelaar. In 1998 verhuisde hij naar Californië, waar hij een internetbedrijf begon: het zoekportal Bomis. Samen met filosoof Larry Sanger richtte hij in 2001 Wikipedia op, en droeg in 2003 zijn rechten op de naam, de website zelf en de servers waarop deze draaide over aan de Wikimedia Foundation. Wales ontving in 2011 de Zwitserse Gottlieb-Duttweilerprijs en in 2013 werd hij opgenomen in de Internet Hall of Fame. Jimmy Wales heeft een eredoctoraat aan de Universiteit Maastricht.

Koning Willem Alexander reikt namens de Stichting Praemium Erasmianum later dezelfde dag de Erasmusprijs 2015 aan Wikipedia uit. De prijs ten bedrage van €150.000 wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instituut die een belangrijke bijdrage heeft geleverd op cultureel, sociaal of sociaal wetenschappelijk gebied. Eerdere prijswinnaars die ooit in Paradiso optraden zijn filosoof Daniel Dennett, de Amerikaanse historicus William McNeill, essayist Ian Buruma en de Argentijnse componist Mauricio Kagel.

Moderator is Ruben Maes, veelgevraagd dagvoorzitter en gespreksleider van debatten en expertmeetings.

De lezing is een co-productie met de Stichting Praemium Erasmianum www.erasmusprijs.org