Programma
Paradiso

Spinozadag

Spinozadag

Sunday 23 November 2014

Sunday 23 November 2014

Sprekers: cultuurwethouder Kajsa Ollongren, Bart Leeuwenburgh, Henri Krop, Hedy d’Ancona en Karianne Marx

Spinoza en Koerbagh: provo’s van de Gouden Eeuw?
Op de zevende editie van de door de Amsterdamse Spinozakring georganiseerde Spinozadag staat het klimaat centraal waarin de wereldberoemde filosoof opgroeide en met gelijkgestemden de basis voor zijn filosofie legde. Concrete aanleiding is het verschijnen van twee boeken. In 2013 verscheen Het noodlot van een ketter, waarin Bart Leeuwenburgh het leven en denken van Adriaen Koerbagh beschrijft. Koerbagh's radicale opvattingen en provocerende houding brachten hem tot ontzetting van zijn vrienden waaronder Spinoza in het Amsterdamse rasphuis waar hij in 1669 overleed. Het is een treffende illustratie van de mogelijkheden en beperkingen van de Amsterdamse tolerantie in de Gouden Eeuw. Hoezeer de filosofie van Spinoza, die in dit klimaat tot ontwikkeling kwam van blijvende betekenis is geweest, is uitgebreid besproken door Henri Krop in zijn Spinoza. Een paradoxale icoon van Nederland (2013).

De middag wordt geopend door Kajsa Ollongren (wethouder van cultuur, Amsterdam).
Dr. Bart Leeuwenburgh is verbonden aan de faculteit wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was mederedacteur van het Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-Century Dutch Philosophers (2003). Hij promoveerde op de Nederlandse ontvangst van Darwins theorie van natuurlijke selectie.
Dr. Henri Krop studeerde filosofie en theologie in Leiden en is als universitair hoofddocent geschiedenis van de wijsbegeerte verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2002 verscheen van hem een vertaling van de Ethica.
Onder leiding van dr. Karianne Marx (docent geschiedenis van de filosofie aan de Universiteit van Utrecht) zullen de sprekers met elkaar in debat gaan en krijgt het publiek gelegenheid vragen te stellen. Hedy d’Ancona (voormalig minister van Welzijn en Cultuur) zal het debat openen door een ‘column’ uit te spreken.

Deze Spinozadag zal tevens worden aangegrepen om het belang van een Spinoza Centrum voor Amsterdam - op of nabij het Mr. Visserplein - onder de aandacht te brengen. Doel van het centrum is om het gedachtengoed van Spinoza te behouden en zijn filosofie  met de actualiteit te verbinden.  Uitgangspunt is het 17e eeuwse Amsterdam als een tolerante stad waar vrijheid van denken en godsdienst van groot belang waren, en waar behalve Spinoza ook Amsterdammers als Koerbagh, Van den Ende, Jelles, Balling, Rieuwertsz, Meyer en Glazenmaker werkzaam waren. Als wereldberoemde filosoof en voorloper van de Verlichting fungeert Spinoza als boegbeeld van een gedachtengoed dat Amsterdam groot heeft gemaakt en waarvan het belang voor de toekomst dient te worden behouden.

Paradiso Programme

Programma