Programma
Paradiso

Spinozadag

Spinozadag

zondag 22 november 2015

zondag 22 november 2015

Met medewerking van prof. dr. mr. Frits Bolkestein, prof. dr. Piet Steenbakkers, prof. dr. Charlotte Hemelrijk, prof. dr. Alex Brenninkmeijer en dr. Karianne Marx.

Met de jaarlijkse Spinozadag brengt de Amsterdamse Spinozakring het filosofische gedachtengoed van een van de belangrijkste Amsterdammers van de zeventiende eeuw in verband met de maatschappelijke actualiteit.

Hoogleraar filosofie Piet Steenbakkers zal spreken over de verhouding tussen individu en collectiviteit in Spinoza’s metafysica en politieke filosofie. Biologe Charlotte Hemelrijk houdt een lezing over collectief levende dieren en de rol van eenlingen in de school, kudde of zwerm. Voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer zal de plaats van individuele rechten in het collectief van de samenleving belichten. Deze 8e Spinozadag wordt geopend door politicus en schrijver Frits Bolkestein, die als ervaringsdeskundige in tal van publieke functies de dynamiek tussen individu en collectiviteit van zeer nabij kent. De gesprekleider is Karianne Marx, die aan de Universiteit van Utrecht geschiedenis van de wijsbegeerte doceert en voor de ASK introductiecursussen en studiegroepen over Spinoza verzorgt.

De internationaal geroemde filosoof Baruch de Spinoza (1632-1677) is geboren in Amsterdam en woonde zijn hele leven in Nederland. Zijn denken heeft velen geïnspireerd (Goethe, Hegel, Einstein) en is ook vandaag nog uiterst actueel. De Spinozadag is een productie van de Amsterdamse Spinoza Kring in samenwerking met Paradiso.


Paradiso Programme

Programma