Paradiso

Spinozadag 2013

Spinozadag 2013

zondag 24 november 2013

zondag 24 november 2013

Met medewerking van Arnold Heertje (emeritus hoogleraar economie), Marjan Minnesma (directeur van Urgenda), Frans van der Avert (algemeen directeur van Amsterdam Marketing), Frank van Kreuningen (voorzitter van de Amsterdamse Spinozakring) en Theo Loevendie (componist van een Opera over Spinoza). Dagvoorzitter is Catharina Rinzema. 

Op de jaarlijkse Spinozadag wordt het gedachtegoed van Amsterdams belangrijkste filosoof Baruch Spinoza in verband gebracht met actuele maatschappelijke en culturele thema’s. Deze zesde Spinozadag staat in het teken van ‘Duurzaamheid’. Nu de economische groei hapert en ons westers consumptiemodel onder druk komt te staan, is het tijd om te bezinnen op de houdbaarheid van dit model en te zoeken naar alternatieven waarmee de samenleving weer een tijd vooruit kan. Gaan we voort op deze weg of zien we, in navolging van de milieubeweging, de noodzaak van ecologisch en duurzaam handelen? Men hoort vaak dat duurzaamheid een ingrijpende gedragswijziging vereist en fundamenteel andere maatschappelijke keuzen. Maar moeten we ook anders gaan denken over ons menszijn en de natuur? En kunnen wij dan iets leren van Spinoza voor wie ‘God ofwel de Natuur’ (Deus Sive Natura) de werkelijke maat der dingen was? Verschillende sprekers zetten tijdens de Spinozadag hun visie hierop uiteen.

Marjan Minnesma, directeur van Stichting Urgenda, werd begin oktober voor de derde keer op rij gekozen tot de nummer 1 in de lijst met invloedrijkste duurzame Nederlanders (de Trouw duurzame top 100) en begin september sprak ze haar Duurzame Troonrede uit over de koers die Nederland nu al zou kunnen inzetten, om in 2030 een robuuste economie te kunnen hebben. Stichting Urgenda wil Nederland van onderop en vanuit het bedrijfsleven verduurzamen. Minnesma laat zien dat je met duurzaamheid en groen ook geld kunt verdienen. Bekijk hier haar Duurzame Troonrede 2013.

Arnold Heertje, emeritus hoogleraar economie, schreef verschillende boeken en artikelen over economie en is al jarenlang pleitbezorger van een ‘groene economie’. Hij behoort tot de groep economen die van mening is dat het speelveld van de economie veel verder reikt dan wat in geldstromen en financiële groei kan worden uitgedrukt.

Onder leiding van Catharina Rinzema zullen de sprekers met elkaar in debat gaan en krijgt het publiek gelegenheid vragen te stellen. Rinzema is werkzaam in de Tweede Kamer en studeerde rechten en filosofie. Theo Loevendie vertelt over zijn opera over Spinoza die in 2014 in première zal gaan en tenor Marcel Reijans zingt de partij van Franciscus van den Enden (leermeester van Spinoza) uit deze opera.

Theo Loevendie, foto: Cees van de Ven

De Spinozadag wordt geopend door Frans van der Avert (CEO/algemeen directeur Amsterdam Marketing/ IAmsterdam) en tijdens de inloop speelt Paul van Utrecht op zijn luit muziek van tijdgenoten van Spinoza.  

De internationaal geroemde filosoof Baruch de Spinoza (1632-1677) is geboren in Amsterdam en woonde zijn hele leven in Nederland. Zijn denken heeft velen geïnspireerd (Goethe, Hegel, Einstein) en is ook vandaag nog uiterst actueel. De filosofie van Spinoza is niet slechts gericht op het vinden van waarheid, maar heeft vooral een ander doel: door de bestudering van zijn wijsbegeerte zou het mogelijk zijn vrede met het bestaan te vinden.

De Spinozadag 2013 is een productie van de Amsterdamse Spinoza Kring in samenwerking met Paradiso.
Paradiso Programme

Programma