Programma
Paradiso

Spinozadag 2012 / Spinoza en de Revolutie van het Denken

Spinozadag 2012 / Spinoza en de Revolutie van het Denken

zondag 25 november 2012

zondag 25 november 2012

Programma met zitplaatsen.

'Wanneer wij geleid worden door de Rede, zullen wij van twee goede zaken de beste en van twee slechte de minst slechte kiezen.’ (Ethica 4, 65).

Met medewerking van: Jonathan Israel, Arnon Grunberg, Eberhard van der Laan, Carien de Jonge en De Fanfare van de Eerste Liefdesnacht.

Jonathan Israel

De internationaal geroemde filosoof Baruch de Spinoza (1632-1677), een tweedegeneratie-allochtoon uit de 17e eeuw, is geboren in Amsterdam en woonde zijn hele leven in Nederland. Zijn denken heeft velen geïnspireerd (Goethe, Hegel, Einstein) en is ook vandaag nog uiterst actueel. De filosofie van Spinoza is niet slechts gericht op het vinden van waarheid, maar heeft vooral een ander doel: door de bestudering van zijn wijsbegeerte zou het mogelijk zijn vrede met het bestaan te vinden.

Om zijn gedachtegoed bekender te maken, organiseren de Amsterdamse Spinozakring en Paradiso sinds 2008 de Spinozadag. ‘De vrijheid van meningsuiting’, ‘De liefde’, ‘Het menselijk handelen begrijpen’ en ‘De vrije wil’, zijn thema’s die de afgelopen jaren aan bod zijn gekomen.

Deze vijfde Spinozadag staat in het teken van ‘De Revolutie van het Denken’. Historicus Jonathan Israel schreef spraakmakende boeken over de betekenis van Spinoza voor de Verlichting. Israel gaat in gesprek met schrijver Arnon Grunberg en het publiek over de actualiteit van Spinoza en de grondslagen van zijn ethiek.

In deze tijd staan begrippen als democratie, vrijheid van meningsuiting en privacy onder druk. Globalisering, massamedia en social media knagen aan onze morele waarden. De scherpe blik van Grunberg op de hedendaagse mens en zijn handelen en zijn impliciete pleidooi voor onafhankelijk denken naast de historische ‘overview’ van Israel, bieden mogelijk nieuwe inzichten.

Arnon Grunberg

De middag wordt geopend door Eberhard van der Laan (burgemeester van Amsterdam). Jonathan Israel (historicus) geeft een toelichting op het thema (voertaal Engels) en Arnon Grunberg (schrijver, essayist, columnist) geeft een hedendaagse visie op het thema. Hierna vindt een discussie plaats onder leiding van Carien de Jonge (filosofe). En er is muziek van De Fanfare van de Eerste Liefdesnacht.
Antiquariaat Spinoza zal een selectie van beschikbare werken te koop aanbieden.

Paradiso Programme

Programma