Programma
Paradiso

Paradisolezing, Bouwstenen van het universum - Door kundig scheiden bouwen aan een duurzame toekomst

Paradisolezing, Bouwstenen van het universum - Door kundig scheiden bouwen aan een duurzame toekomst

zondag 14 april 2013

zondag 14 april 2013


Lezing door Prof. dr. ir. Maaike Kroon (hoogleraar scheidingstechnologie Technische Universiteit Eindhoven): Bouwstenen van een duurzame toekomst.

Het woord ‘scheidingen’ roept bij velen negatieve gedachten op. Toch hoeven niet alle scheidingen problematisch te zijn, zo betoogt Maaike Kroon in haar Paradisolezing onder de titel Door kundig scheiden bouwen aan een duurzame toekomst. Het energieverbruik van de chemische industrie kan drastisch gereduceerd worden door nieuwe selectieve scheidingsprocessen. Uit energetisch oogpunt is het vooral aantrekkelijk om de componenten die slechts in beperkte hoeveelheid aanwezig zijn, zeer selectief uit een mengsel te verwijderen. Dit kan worden bereikt door gebruik te maken van hulpstoffen, die deze ongewenste bijproducten sterker aantrekken dan het hoofdproduct.

Met haar onderzoek richt Maaike Kroon zich op het ontwikkelen van nieuwe selectieve hulpstoffen zoals biologische ‘ionic liquids’ en ‘deep eutectic solvents’. Dit zijn niet-vluchtige vloeistoffen, die van nature in planten voorkomen. Zij kunnen worden toegepast als zeer selectieve scheidingsmedia (bijvoorbeeld in nieuwe ontziltingsprocessen, voor koolstofdioxideafvang of voor de fractionering van houtachtige biomassa) op een zelfde manier als dat in de natuur ook gebeurt. Kroon verwacht dat deze nieuwe biologische scheidingsmedia een belangrijke rol kunnen spelen in de overgang naar een ‘bio-based economy’ - een snel groeiende tak van de economie, die banen schept en het milieu en onze leefomgeving verbetert.

Prof.dr.ir. Maaike Kroon (31 december 1980) is eind 2010 benoemd tot hoogleraar Scheidingstechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven en daarmee werd ze de jongste vrouwelijke hoogleraar van Nederland. Voor haar afstudeer- en promotieonderzoek won ze diverse prijzen. Na haar promotie werkte ze in Spanje en de Verenigde Staten en aan de Technische Universiteit Delft. Haar vakgebied speelt een belangrijke rol in het anders omgaan met energie. Kroon’s onderzoek richt zich met name op de ontwikkeling van nieuwe energie-efficiënte scheidingsprocessen en materialen voor duurzame energieopslag. Sinds 1 april 2012 is ze vijf jaar lang lid van De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

In de Paradisolezingen 2013 worden de bouwstenen van ons universum blootgelegd. Acht vooraanstaande Nederlandse wetenschappers spreken over elementaire deeltjes, sociale en neurologische bouwstenen en de ontwikkeling van het leven. Overige zondagochtend lezingen:
Zondag 12 mei – Prof.dr.ir. Leo Kouwenhoven (kwantumfysica TUD) – Over het Majorana-deeltje
Zondag 26 mei – Prof.dr. Marianne Rots (medische biologie RUG) – Epigenetica en het bouwplan van ons lichaam

Co-productie met Verstegen & Stigter / culturele projecten, met ondersteuning van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de Vereniging van Nederlandse Universiteiten, NEMO, en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Meld je aan voor de mailingslijst om op de hoogte te blijven van alle wetenschap programma's in Paradiso >>

Paradiso Programme

Programma