Programma
Paradiso

Kunsten '92: Contouren 2017-2020 - Besloten bijeenkomst

Kunsten '92: Contouren 2017-2020 - Besloten bijeenkomst

maandag 20 april 2015

maandag 20 april 2015

Ledenbijeenkomst Kunsten ’92.

Recentelijk is het WRR-rapport ‘Cultuur herwaarderen' verschenen. Op 8 april presenteert de Raad voor Cultuur het vooradvies m.b.t. de Cultuurnota 2017 - 2020, inclusief de daaraan gekoppelde agenda voor de toekomst. Deze twee, voor het cultuurdebat zo belangrijke, rapporten zijn voor Kunsten ’92 aanleiding een bijeenkomst te organiseren met hun leden, Tweede Kamerleden en betrokkenen.

Op maandagavond 20 april zullen zij met elkaar het gesprek aangaan in de Kleine Zaal van Paradiso over de thema’s die aan de orde komen in beide rapporten: de waarde van kunst en cultuur in de samenleving en de consequenties daarvan voor de uitgangspunten van het (toekomstige) cultuurbeleid.

Besloten bijeenkomst.


Paradiso Programme

Programma