Paradiso

Doe Maar

Doe Maar

dinsdag 9 oktober 2012

dinsdag 9 oktober 2012

In de aanloop naar de Symphonica in Rosso-concertreeks geeft Doe Maar op deze avond een uniek concert in Paradiso. De opbrengst van dit concert komt geheel ten goede aan War Child. Met een uitverkocht Paradiso kan War Child 3000 oorlogskinderen helpen.

Miljoenen kinderen zijn slachtoffer van oorlog. In Syrië en Congo bijvoorbeeld. Zij groeien op met angst en geweld. Muziek is belangrijk in het werk van War Child. Want door muziek leven oorlogskinderen weer op. Ze komen los, maken plezier en krijgen weer zelfvertrouwen. Kinderen die eerst tegenover elkaar stonden, komen door muziek weer samen. En dat is nodig.

Doe Maar helpt deze kinderen. De band geeft de opbrengst van dit concert helemaal aan War Child. Kaarten à €75 kunnen vanaf 10.00 uur op maandag 3 september besteld worden op www.warchild.nl/doemaar


Paradiso Programme

Programma