Paradiso

Complexiteit

Complexiteit

Sunday 22 April 2012

Sunday 22 April 2012

Lezing door Prof. dr. Hester Bijl (hoogleraar aerodynamica) over Gevleugelde Wiskunde.

In haar lezing getiteld Gevleugelde wiskunde spreekt Bijl – hoogleraar aerodynamica aan de TU Delft – over vliegen en rekenen. Vliegen zijn ware acrobaten in de lucht. Ze kunnen de moeilijkste manoeuvres uitvoeren. Daar kunnen wij voor de bouw van kleine, flappende vliegtuigjes nog een hoop van leren.Met haar onderzoeksgroep doet Hester Bijl onderzoek naar de prestaties van allerleisoorten vliegen (o.a. fruitvliegjes) door de luchtstroming rond flappende vleugels te simuleren. Door de stromingsvergelijkingen met wiskundige technieken te benaderen en op te lossen, kunnen de vliegprestaties worden bepaald. Omdat het daarbij gaat om heel dure sommen op grote parallelle computers is het belangrijk zo nauwkeurig en efficiënt mogelijk te rekenen.

Met de opgedane inzichten draagt de onderzoeksgroep bij aan het ontwerp van de Delfly Micro, een heel klein flappend vliegtuigje dat nu ontwikkeld wordt bij de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de Technische Universiteit Delft. De Delfly Micro is de kleine opvolger van Delfly. Delfly heeft een spanwijdte van 20 cm, terwijl de Micro-versie 5 cm spanwijdte zal hebben. Doordat zijn vleugels zo klein zijn, luistert het aerodynamisch ontwerp extra nauw.

Hester Bijl is hoogleraar aerodynamica aan de TU Delft. Ze studeerde Technische Wiskunde aan de TU Delft en Engels in Leiden. Na voltooiing van beide studies promoveerde ze in Delft en werkte als onderzoeker bij NASA en als adviseur bij de Boston Consulting Group. Ze keerde terug naar Delft als universitair docent, trad toe tot De Jonge Akademie en werd in 2006 de eerste vrouwelijke hoogleraar bij de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. In 2010 trad zij toe tot de Raad van Toezicht van het Energieonderzoek Centrum Nederland en sinds mei 2011 is zij voorzitter van het Delft Energy Initiative Zij heeft een grote wetenschappelijke staat van dienst, kreeg in 2004 een Vidi-subsidie van NWO en was van 2004 tot 2009 panellid bij het populair-wetenschappelijke tv-programma Hoe?Zo!.


In de Paradisolezingen 2012 komen complexe systemen, ingewikkelde materie en onzichtbare structuren aan de orde. In het brein van jong en oud. In de natuur en in de aarde. In de lucht en in het heelal. Acht topwetenschappers lichten vanuit hun vakgebied toe hoe oude kennis nieuwe fundamenten krijgt.

Deze achttiende serie Wetenschapslezingen is een samenwerkingsverband van Verstegen & Stigter culturele projecten en Paradiso, met steun van de Vereniging van Nederlandse Universiteiten, Science center NEMO, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en de VPRO .

Paradiso Programme

Programma