Programma
Paradiso

AARDE LACHT, AARDE HUILT - LEZING

AARDE LACHT, AARDE HUILT - LEZING

Sunday 3 February 2008

Sunday 3 February 2008

Lezing door prof. dr. Pier Vellinga: Klimaat: aanpassing aan verandering. Over het weer en de klimatologische toekomst. De politiek houdt zich over het algemeen niet bezig met langetermijnvisies. Over globale issues die cruciaal zijn voor ons overleven, ontvangen wij geen eenduidige informatie. Dát er sprake is van dramatische veranderingen is onomstreden. Over de mate en het tempo waarin die ontwikkelingen zich voltrekken zijn de geleerden het niet altijd eens. Daarom is het van belang feiten en mythen tegen het licht te laten houden door wetenschappers, mensen die a priori geen verstrengeling met politieke belangen hebben, die puur naar de feiten kijken en zich juist wél bezighouden met visies op de lange termijn. I.s.m. Verstegen & Stigter, VPRO en VSNU.Paradiso Programme

Programma