Programma
Nieuwsoverzicht

Wereld Aids Dag: Een terugblik op het Seropositive Ball van 1990 in Paradiso

1 december, 2023

Cover artikel wereld aids dag

In het begin van de jaren tachtig brak er een ernstige, dodelijke ziekte uit onder de wereldbevolking: aids. Mensen die destijds aids kregen, werden snel ernstig ziek en stierven meestal binnen één of twee jaar. Vooral homoseksuele mannen en drugsgebruikers die met naalden in aanraking kwamen werden zwaar getroffen door deze ziekte. In Amsterdam bleek destijds zelfs een derde van hen besmet te zijn met hiv, het virus dat aids veroorzaakt. De ziekte veroorzaakte niet alleen angst en schaamte onder deze groepen, maar had ook veel impact op hoe mensen omgingen met de ziekte en zij die ermee besmet waren. In 1990 organiseerde Paradiso samen met de Hiv Vereniging en ACT UP initiatiefnemers Eric Hamwijk en André Bongers het 'Seropositive Ball', voor mensen met en zonder hiv. 

De strijd tegen aids

In 1990, na bijna tien jaar strijd tegen aids, bereikte de situatie rondom de ziekte een dieptepunt. Sinds het eerste nieuws over Amerikaanse homoseksuele aidspatiënten in 1981 waren er veel slachtoffers gevallen, met name onder de mannelijke homoseksuele bevolking. De combinatietherapie, die aids van een dodelijke naar een chronische ziekte zou veranderen, bestond nog niet. Angst en onwetendheid over de ziekte waren wijdverspreid en er gold nog steeds een inreisverbod voor hiv-positieve personen in de Verenigde Staten. Het idee dat de ziekte kon worden overgedragen via aanraking was ook in 1990 nog gangbaar, waardoor vele seropositieven* dierbare vrienden en familieleden verloren.

*Seropositieven zijn mensen waarbij is aangetoond dat zij het hiv virus in hun lichaam dragen.

Seropositive Ball

Protest was hard nodig, met name tegen de 'International AIDS Conference' in San Francisco in 1990. Seropositieve personen waren daar niet welkom vanwege het Amerikaanse inreisverbod dat voor hen gold, ondanks het feit dat wetenschappelijk onderzoek al lang had aangetoond dat je niet 'spontaan' besmettelijk bent als je drager bent van het hiv virus. Het Seropositive Ball was een doorlopend netwerkevenement dat plaatsvond tussen 21 juni 17.00 uur en 24 juni 14.00 uur in het jaar 1990. De International AIDS Conference in San Fransisco vond op ditzelfde moment plaats. Het evenement duurde in totaal 69 uur en bood via zowel de bijeenkomst in Paradiso als het speciaal ontworpen 0+net een platform om betrokkenheid te tonen, gevoelens en inzichten te delen, kennis en kunst uit te wisselen, en politieke standpunten te uiten voor iedereen die bij hiv en aids betrokken was.

Foto: De voorgevel van Paradiso tijdens het Seropositive Ball. Op de banner boven de voordeur staat 'All people with AIDS are innocent'.

Paradiso 300x232
Kisman

Poster voor het Seropositive Ball gemaakt door kunstenaar Max Kisman

0+net

Het 0+net diende als een 'demo' voor het nog te ontwikkelen HIVnet. Het bood een eenvoudige intuïtieve interface (het World Wide Web was destijds namelijk nog niet uitgevonden), e-mail en nieuwsgroepen, een eerste online kunstgalerie en veel kennisbronnen. Het 0+net was ook toegankelijk op sommige aids-afdelingen in ziekenhuizen in Amsterdam, evenals in San Francisco en New York. Het accentueren van de verschillen en overeenkomsten op het ongebruikelijke terrein van hiv en aids stond centraal. Tijdens de creatie van het evenement lag de nadruk op het vinden van gemeenschappelijke grond tussen alle betrokkenen en het onder de aandacht brengen van de belangrijkste kwesties rondom hiv en aids. Deelnemers, bijdragers en organisatoren van het Seropositive Ball waren ACT UP, zelforganisaties rond hiv en aids, de kunsten, de wetenschappen, de medische wereld en politieke organen. 

Foto: Een bericht uit het 0+net van medici uit het AMC. 

Ser0messagezcx

Diversiteit in dialoog: aidsbestrijding en samenkomst

Voorafgaand aan het Seropositive Ball werd er een gezamenlijke openingsspeech gehouden door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, mevrouw drs. H. d'Ancona, en Peter Zuidervliet, vice-voorzitter van de Hiv Vereniging. In deze openingsspeech benadrukte Minister D'Ancona het volgende: 

 • "Discriminatie is een afschuwelijke zaak. Discriminatie is een monster dat groeit op een voedingsbodem van gebrek aan informatie, vooroordelen en angst. Het was dan ook te verwachten dat aids gepaard gaat met nieuwe of verergering van discriminatie. Gebrek aan juiste kennis over de besmettingswegen van het virus, vooroordelen over bijvoorbeeld de leefstijl van homoseksuelen en angst voor eigen besmetting zijn de concrete factoren die de aan het aids-vraagstuk gerelateerde discriminatie kunnen veroorzaken." 

Tot op heden streeft Paradiso ernaar een locatie te zijn waar diverse gemeenschappen kunnen samenkomen. Ons voortdurende streven is om een omgeving te creëren waar mensen, ondanks hun diverse opvattingen en expressies, toch gemeenschappelijke grond kunnen ontdekken door middel van dialoog, het delen van informatie en kunst of gezamenlijk luisteren naar muziek. 

Was jij aanwezig bij het Seropositive Ball in 1990 en heb je hier verslagen, foto's of ander beeld van? Mail deze dan naar [email protected] - zo maken we samen het Paradiso archief compleet.

Seropositive ball foto 1400

De minister van WVC, Mevr. d'Ancona en Pieter Zuidervliet van de Hiv Vereniging tijdens een vrolijk moment bij de opening van het Seropositive Ball.

Volledige lijst deelnemers, bijdragers en organisatoren

Paradiso was de organisator en host van het Seropositive Ball en de bijbehorende activiteiten in samenwerking met

 • ACT UP Amsterdam
 • AIDS Info
 • AMC (Amsterdam Medical Center)
 • ANTENNA
 • Boekenwinkel Vrolijk
 • Buddy League
 • Filmtheater Desmet
 • Gay Men's Health Crisis
 • Mozeshuis
 • NCAB (National Coalition for AIDS Activists)
 • New York Hospital
 • Schorerstichting
 • Simon Watson Project Space
 • Stichting Perdu
 • STEIM (Studio for Electro-Instrumental Music)
 • TIME BASED ARTS
 • Universiteit van Amsterdam

Meer weten over het Seropositive Ball en de impact die het evenement heeft gehad op het bestrijden van de aidsepidemie? Lees dan hier het naslagwerk van Heleen Riper, David Garcia en Patrice Riemens.

Tekst door Ambia Zijlstra