Programma
Nieuwsoverzicht

De actualiteit van Spinoza's politieke filosofie

8 mei, 2017

Spinoza

De opkomst van het religieus terrorisme en de oorlogen binnen de Islam aan de grenzen van Europa maken de denkbeelden van filosoof Spinoza over de inrichting van een stabiele staat en de democratie opnieuw actueel. Op zondag 27 november wordt in Paradiso Spinoza’s politieke filosofie en de betekenis daarvan in het hier en nu belicht. Met sprekers: filosofe Tinneke Beeckman, religieus terrorisme onderzoeker David Kenning en schrijfster Nelleke Noordervliet.

Spinoza

In het Theologisch-politiek Traktaat roemt Spinoza het 17e eeuwse Amsterdam als voorbeeld van een staat die succesvol vrijheid van denken en uiting heeft toegestaan ook al bestaan er tussen burgers grote verschillende opvattingen over religieuze zaken. Dit in tegenstelling tot de meeste staten die met repressie en geweld de eenheid van waarden probeerden af te dwingen. Een vrije samenleving werkt volgens Spinoza alleen als een overheid zich zodanig opstelt dat de belangen van de burgers bevorderd worden en als burgers ondervinden dat zij binnen de gemeenschap profijt van elkaar ondervinden en zich tegelijk beschermd weten. Op deze Spinozadag stellen we ons de vraag hoe om te gaan met de verschillen in religie en levenswijze, als burgers en als stad Amsterdam en of Spinoza’s denkbeelden daarbij nog van toepassing zijn.

Paradiso bij nacht

Spinozadag en de Amsterdamse Spinoza Kring

De internationaal geroemde filosoof Baruch de Spinoza (1632-1677) is geboren in Amsterdam en woonde zijn hele leven in Nederland. Met de jaarlijkse Spinozadag brengt de Amsterdamse Spinoza Kring samen met Paradiso het filosofische gedachtegoed van één van de belangrijkste Amsterdammers van de 17e eeuw in verband met de maatschappelijke actualiteit. Voor de negende keer organiseert de Amsterdamse Spinoza Kring rondom de geboortedag van Spinoza een lezingen- en discussiemiddag ter ere van de wereldberoemde filosoof. Met dit evenement wordt aandacht gevraagd voor Spinoza en zijn nog immer actuele gedachtegoed. Het biedt Amsterdam de gelegenheid zich 'Stad van Spinoza' te tonen.