Programma

Steun Paradiso

Wil je meer doen voor Paradiso? Lees hier meer over Paradiso als Culturele ANBI, de verschillende mogelijkheden om betrokken te worden bij de organisatie of hoe Paradiso financieel te steunen.

Vriendenpas

Draag je Paradiso een warm hart toe? Word voor een vast bedrag per jaar lid van de Paradiso Vriendenpas. Met de steun van vrienden wordt het voor Paradiso mogelijk om diverse projecten te realiseren, met als voornaamste uitgangspunt: talentontwikkeling. Als dank ontvangen de leden van de Vriendenpas een aantal bijzondere voordelen, waaronder een Paradiso jaarlidmaatschap, toegang tot de jaarlijkse Paradiso Vriendendag en een tweejaarlijkse vriendenupdate per post. De fysieke Vriendenpas inclusief cadeau wordt ieder jaar ontworpen door een jonge kunstenaar.

Schenken

Wil je graag schenken aan Paradiso? Iedere bijdrage is van harte welkom. De binnengekomen schenkingen worden onderverdeeld in het Paradiso Bouwfonds en het Paradiso Talentenfonds.

Paradiso is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Paradiso is daarmee vrijgesteld van belasting over alle verkrijgingen uit schenkingen en testamentaire bepalingen. Donateurs van Paradiso profiteren bovendien van belastingvoordelen, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken.

Donaties via Ticketannulering

Is een programma verplaatst of afgelast? In de meeste gevallen kun je dan je tickets retourneren. Sinds de coronacrisis is het ook mogelijk om in deze gevallen je ticket (of een percentage van de aankoopprijs) te doneren aan Paradiso. Ook deze donaties worden besteed aan talentontwikkeling. Denk hierbij aan initiatieven als de Paradiso Vinyl Club, Indiestad en Super-Sonic Jazz. Dit zijn projecten van Paradiso die jonge getalenteerde muzikanten een platform bieden en helpen bij het doorontwikkelen van hun carrière.

Ambassadeur worden

Wil je actief betrokken zijn bij het wervingsproces van Paradiso? Als Paradiso Ambassadeur draag je de kernwaardes van Paradiso uit en neem je een actieve rol aan in het werven van donateurs en het vormgeven van tegenprestaties. Als het je leuk lijkt om jouw netwerk te betrekken bij de uitdagingen en kansen van Paradiso is een ambassadeurschap wellicht iets voor jou.

Nalaten

Wil je nalaten aan Paradiso? Elk legaat is welkom en steunt Paradiso bij het nastreven van diverse artistieke en culturele doelstellingen. Nalaten kan op verschillende manieren.

Culturele ANBI

Schenkingen aan Paradiso zijn van harte welkom. Voor schenkingen kun je gebruik maken van NL36 RABO 0393 7646 99 t.a.v. Stichting Paradiso Amsterdam, o.v.v. “Donatie”. Heb je een SWIFT-code nodig? Dat is RABONL2U.

Paradiso is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Paradiso is daarmee vrijgesteld van belasting over alle verkrijgingen uit schenkingen en testamentaire bepalingen. Donateurs van Paradiso profiteren bovendien van belastingvoordelen, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Neem contact op

Wil je meer informatie over doneren aan Paradiso, het ambassadeurschap of nalaten aan Paradiso? Neem contact op met Ben van der Meulen van Paradiso om de mogelijkheden te bespreken, dit kan per e-mail via [email protected] of telefonisch via 020 - 626 4521.