Programma

Huisregels

Bij Paradiso moet je je welkom voelen. Dat betekent een prettige en veilige sfeer voor iedereen. Onze huisregels en algemene voorwaarden maken dit mogelijk. Stap je bij ons binnen? Dan ga je akkoord met de volgende zaken:

 • Zonder geldig entreebewijs wordt geen toegang verleend.
 • Bij het entreebewijs is een lidmaatschap verplicht, tenzij anders vermeld.
 • Als bij programma’s een minimumleeftijd geldt, is legitimatie verplicht.
 • Zonder geldig legitimatiebewijs wordt geen toegang verleend.
 • Bezoekers onder invloed van alcohol of drugs wordt de toegang ontzegd.
 • Om veiligheidsredenen kunnen bezoekers worden gefouilleerd en tassen worden doorzocht.
 • Sportclub-geaffilieerde kleding is niet toegestaan.
 • Er is cameratoezicht. Bezoekers van Paradiso accepteren dat ze op beeld kunnen worden vastgelegd.
 • In Paradiso kan de bezoeker worden blootgesteld aan geluidsniveaus boven de 80 dBA. Gehoorbescherming valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker. Paradiso biedt tegen een redelijk tarief oordoppen aan.
 • Paradiso schenkt alleen alcohol aan bezoekers van 18 jaar of ouder. Bezoekers die alcohol doorgeven aan personen onder de 18 jaar en personen onder de 18 jaar die alcohol nuttigen, wordt de toegang ontzegd.
 • In het belang van de veiligheid dienen bezoekers de aanwijzingen van het personeel van Paradiso op te volgen.
 • Het is niet toegestaan om andere bezoekers hinderlijk, agressief, discriminerend of intimiderend te behandelen.
 • Bij het ervaren of constateren van overlast en/of intimidatie door mede-bezoekers in welke vorm dan ook verzoekt Paradiso de bezoeker hier direct melding van te maken bij het personeel van Paradiso (beveiliging, receptie, barpersoneel, garderobe of glazenhalers), zodat er direct passend opgetreden kan worden.
 • Wapens, messen en harddrugs zijn verboden. Wanneer bezoekers deze bij zich hebben, wordt de politie altijd gewaarschuwd.


Het is in Paradiso niet toegestaan om:

 • Medicatie mee te nemen zonder doktersvoorschrift.
 • Het is niet toegestaan etenswaren, drank, stickers of stiften mee naar binnen te nemen.
 • In Paradiso is het niet toegestaan om zonder toestemming professionele (video)camera’s of opnameapparatuur te gebruiken.
 • Dieren mee te nemen.
 • Backpacks of (rol)koffers mee te nemen.
 • Te handelen in soft- en harddrugs.
 • Goederen (waaronder toegangskaarten) te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.
 • Vernielingen, vandalisme en/of diefstal te plegen. Eventueel veroorzaakte schade wordt verhaald op de veroorzaker(s).
 • Zonder toestemming promotiemateriaal te verspreiden in en om het gebouw.
  Glaswerk mee naar buiten te nemen.
 • Bij overtreding van onze huisregels vervalt de geldigheid van het entreebewijs en / of lidmaatschap en wordt de toegang voor een bepaalde periode ontzegd. Bij overtreding van onze huisregels hebben bezoekers geen recht op restitutie van entree- en / of lidmaatschapsgelden.
 • Bij constatering van ernstige overtredingen worden bezoekers aangehouden en overgedragen aan de politie. Bij constatering van strafbare feiten wordt aangifte bij de politie gedaan.

Vragen en opmerkingen? Stuur een e-mail naar: [email protected].

Deze huisregels zijn er niet alleen voor jou. Denk alsjeblieft ook aan de buren bij het naar binnen- en buiten gaan. Bezorg hen geen overlast.

2015 John Coffey Paradiso 12 1280x853