What's on
Paradiso

Het verhaal van Nederland (proloog)

Het verhaal van Nederland (proloog)

Sunday 23 October 2011

Sunday 23 October 2011

Met medewerking van Tracy Metz, Tosca Niterink, Anita Janssen, Wytze Patijn, Klaske Havik, Frank Westerman en Max van Rooy.

In het najaar van 2012 organiseert Verstegen & Stigter  een symposiumreeks onder de titel ‘Het Verhaal van Nederland’. In ‘Het verhaal van Nederland’ wordt de gebouwde en natuurlijke omgeving van Nederland onder de loep genomen en in een literaire context geplaatst in drie symposia, die plaatsvinden in Paradiso, Amsterdam, in het najaar van 2012 op 16 september, 21 oktober en 18 november.

Er is gekozen voor een kaleidoscopische benadering van het onderwerp, door verbanden te leggen tussen architectuur, wetenschap en de kunsten, met de nadruk op literatuur. De benadering van het thema door alle sprekers zal in de eerste plaats persoonlijk en verhalend zijn.

Een belangrijke reden om te kiezen voor een verhalende benadering van het onderwerp is dat ‘het verhaal’ een perspectief is dat op architectuuropleidingen in Nederland vaak onderbelicht blijft.  Dat is jammer, omdat de literatuur vol zit met impliciete kennis over architectuur en het landschap - complementaire kennis over architectuur, die een waardevolle aanvulling kan betekenen op de technische vakken en de ontwerpdisciplines waartoe veel architectuur-opleidingen meestal beperkt blijven.

Het programma van de symposiareeks 2012 bestaat uit drie symposia van elk een halve dag (11.00 – 15.00 uur), met een lunchpauze van 40 minuten. In korte lezingen, gesproken columns, voorlezingen (uit literaire klassieken), gesprekken en film wordt een ‘literair’ beeld geschetst van Nederland. Dat gebeurt op drie schalen: die van het landschap, die van de stad en die van het gebouw.

Op zondag 23 oktober 2011 wordt in de ‘Proloog op het Verhaal van Nederland’ vooruitgeblikt op het programma in 2012.

DE SYMPOSIA IN 2012 IN VOGELVLUCHT

Zondag 16 september 2012 - Het verhaal van het landschap

Thema’s: de identiteit van het landschap, water – het verhaal van de kustlijn, is er nog ruimte voor de natuur?, genius loci en de geschiedenis van het landschap. Wat is het verhaal van het landschap onder de grond?

Zondag 21 oktober 2012 - Het verhaal van de stad

Thema’s: de compacte stad – verdichting binnen de stadsgrenzen in plaats van naar buiten, nieuwe urbanisten – veranderend stedelijk leven, het publieke domein, sociale aspecten van architectuur, en de stad als evenement.

Zondag 18 november 2012 - Het verhaal van het gebouw

Thema’s: hergebruik, authenticiteit in monumentenzorg, leegstand, nieuwbouw en karakter, herinneringen, atmosfeer, en lokale identiteit.Paradiso Programme

What's on